+420 123 456 789

O nás

Dovolujeme si Vám představit naší firmu a nabídnout téměř 20 let zkušeností v oblasti speciálního zakládání staveb.

Firma NSK – HAMMER spol. s r.o. byla založena v roce 1991 se záměrem realizovat zakládání staveb včetně provádění zemních prací a demolic se specializací na pažení stavebních jam, těžbu pažených jam pro stavební účely do jakýchkoliv hloubek.

V současné době tvoří 90% našich zakázek zajišťování stavebních jam pomocí buď záporového pažení nebo štětovnicových stěn včetně kotvení a pomocných rozpěrných konstrukcí. K výše uvedenému zajišťujeme realizační projekty, statické výpočty a technické posouzení jednotlivých staveb speciálního zakládání.

Beranění nebo vibrování štětovnic, I profilů provádíme vysokofrekvenčními vibrátory a proto je vhodné pro výstavby všech druhů pažených jam, šachet, záporových stěn, pažení tras pro výstavbu kanalizačních sítí včetně jejich rozepření. Možnost zajištění štětovými stěnami pro založení malých vodních elektráren, ČOV, opravy jezových polí na řekách, vtokových a výustních objektů na vodotečích, zajištění startovacích a výstupních šachet pro protlaky.

Bude nám potěšením, pokud se rozhodnete s naší firmou spolupracovat a zařadíte nás do výběrových řízení na Vámi realizované stavby.

Specializujeme se na tyto práce – Zaberanění štětovnic, zavibrování štětovnic, zaberanění larsen, zavibrování larsen, štětovnicové stěny, záporové stěny.

Reference

Elektrárna Ledvice

zemní práce, štětové jímky, záporové pažení, rozpěrné rámy

Objem prací:8 000 000 Kč

Bytový dům Na Topolce

zemní práce

Objem prací:4 500 000 Kč

Hotel Aqua + parkoviště

zemní práce, štětová jímka

Objem prací:8 000 000 Kč

Hotel Hermitage Praha

záporová stěna, štětová stěna, demolice, zemní práce, trysková injektáž, piloty, podkladní betony

Objem prací:27 000 000 Kč

Butadien Kralupy n/V

záporové pažení, štětová jímka, piloty.

Objem prací:3 500 000 Kč

Rozšíření mostu přes řeku Bílinu

štětová stěna

Objem prací: 2 500 000 Kč

SOKP LAHOVICE

štětové jímky, záporové stěny

Objem prací:4 000 000 Kč

Elektrárna Prunéřov (Herkul a.s.)

záporové stěny, štětové stěny, trysková injektáž

Objem prací:7 500 000 Kč
Všechny reference

Kontaktujte nás

+420 123 456 789 9:00 - 18:00